Thursday, October 16, 2008

วิธีการเขียนของลาวในและลาวนอก

ในการเขียนภาษาลาวนั้น มีความแตกต่างจากภาษาไทยอยู่บ้าง

คำว่าประเทศลาว เขียนตามแบบพระราชอาณาจักร จะเขียนแบบนี้ ປະເທສລາວ (ภาษาลาวมีตัว ส แค่ตัวเดียว คือ ส เสือ)
การเขียนวิธีนี้ ก็คือการเขียนตามเค้าศัพท์ ยังมีใช้อยู่นอกประเทศ เช่น ในเว็บไชท์วิทยุเอเชียเสรี (ลาวนอก)

ในสปปลาวนั้น ได้มีการแก้ไขวิธีการเขียนภาษาลาวใหม่ ด้วยการเขียนตามการออกเสียง ดังนั้น จึงเขียนว่า ປະເທດລາວ (ลาวใน)

สรุปว่า เว็บไชท์ที่เป็นภาษาลาวนั้น มีวิธีการในการเขียน ๒ แบบ

No comments: